۲۶ اثر هنری که بر روی دیوار نقاشی شده…!

این نقاشی بر روی دیوار کشیده شده است.

در زیر شما 26 اثر هنری زیبا را خواهید دید که بر روی دیوار ایجاد شده اند !

(اگر کسی تو ایران این کار ها  را انجام بده قبل از این که نقاشی اش تمام بشه دستگیرش کردند !)

1. 3d graffiti repeat using apple textures and water

3d graffiti repeat using apple textures and water

2. Felix Lecler

Felix Lecler

3. 3d graffiti

3d graffiti

4. Grafiti Jaen

Grafiti Jaen

5. Rocket

Rocket

6. Old is cool

Old is cool

7. Daim

Daim

8. Graffiti wall

Graffiti wall

9. Is that with fries

Is that with fries

10. Graffiti Artwork Amsterdam

Graffiti Artwork Amsterdam

11. Quad

Quad

12. Chicago graffiti

Chicago graffiti

13. Street art

Street art

14. Cork Graffiti

Cork Graffiti

15. Berok y Dase

Berok y Dase

16. Four Mile Graffiti

Four Mile Graffiti

17. Graffiti on train

Graffiti on train

18. Graffiti

Graffiti

19. Street art 2

Street art 2

20. Crazy graffiti

Crazy graffiti

21. Reggae Rebel Graffiti

Reggae Rebel Graffiti

22. Last saturday

Last saturday

23. Jam Graffiti HEC

Jam Graffiti HEC

24. Meeting Of Styles

Meeting Of Styles

25. Faunagraphic

Faunagraphic

26. HDR fisheye version

HDR fisheye version

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *