۳۵ لوگو برای الهام گرفتن

Art Filmلوگو یکی از مهم ترین عوامل در شناخت یک شرکت و تبلیغات است.یک لوگوی موثر می تواند نام شرکت و این که آن شرکت چه کار می کند را به مردم معرفی کند.در زیر 35 لوگوی زیبا است.امیدوارم شما با دیدن آن ها ایده بگیرید و خوشتان بیاید.

Moulin Rouge
Moulin Rouge
Trackstar
Trackstar
Slow media
Slow media
Wild Eye Photography
Wild Eye Photography
HUEMINCE
HUEMINCE
Showcatcher
Showcatcher
Brianzola
Brianzola
Tapioca
Tapioca
9. Sax
Sax
Sax
Cubby Q's
Cubby Q’s
Slicedlemon films
Slicedlemon films
Zafaris
Zafaris
Umbrella Foundation
Umbrella Foundation
14. Launch
Launch
Launch
Purple carousel
Purple carousel
Apple & Eve
Apple & Eve
Little Impressions
Little Impressions
Brandbrite
Brandbrite
Denshu Sushi
Denshu Sushi
DoDo Birdy
DoDo Birdy
Mill Creek Natural Foods Inc.
Mill Creek Natural Foods Inc.
22. E-Pen
E-Pen
E-Pen
No Time
No Time
Logohero
Logohero
Michael Spitz
Michael Spitz
Eco staar
Eco staar
Capital Universe
Capital Universe
Triflorus
Triflorus
29. Mubbly
Mubbly
Mubbly
Mercedes
Mercedes
Film Corps
Film Corps
32. Chirag
Chirag
Chirag
MeshLines
MeshLines
Cissili
Cissili

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *