۳۵ آموزش طراحی آیکون در فوتوشاپ

طراحی و قرار دادن آیکون ها در صفحات وب باعث جان دادن و جذاب تر کردن آن ها می شود .در ضمن آیکون ها می توانند استفاده از یک وبسایت را برای بازدیدکنندگان آن راحت تر بکنند مخصوصا اگر بازدیدکننده تجربه ی زیادی در مورد وب گردی و غیره در اینترنت نداشته باشد.برای همین در این مطلب 35 آموزش برای طراحی آیکون های مختلف قرار دادم.شما می توانید با انجام دادن دستور العمل هر کدام تکنیک های مربوط به آن را یاد بگیرید.


1. How to Make a Professional Buddy Icon in Photoshop

How to Make a Professional Buddy Icon in Photoshop

2. Design a Stylish Mail Icon in Photoshop

Design a Stylish Mail Icon in Photoshop

3. Create a Stylized First Aid Icon in Illustrator

Create a Stylized First Aid Icon in Illustrator

4. Create a Cute Panda Bear Face Icon

Create a Cute Panda Bear Face Icon

5. How To Create a Detailed Apple iPad Icon in Photoshop

How To Create a Detailed Apple iPad Icon in Photoshop

6. Creating a Modern, Glossy Mouse Icon in Photoshop

Creating a Modern, Glossy Mouse Icon in Photoshop

7. Design a Vintage Radio Icon in Photoshop

Design a Vintage Radio Icon in Photoshop

8. Creating a Toaster-Popping Illustration

Creating a Toaster-Popping Illustration

9. Beginner Illustrator Tutorial– Create a Vector RSS Icon

Beginner Illustrator Tutorial– Create a Vector RSS Icon

10. Create A Vector Art Twitter Bird Character Icon In Adobe Illustrator

Create A Vector Art Twitter Bird Character Icon In Adobe Illustrator

11. How to Create a Vector Safari Compass in Illustrator

How to Create a Vector Safari Compass in Illustrator

12. How to Create an Envelope Icon in Photoshop

How to Create an Envelope Icon in Photoshop

13. Icon design tutorial:How to make a Calendar icon

Icon design tutorial:How to make a Calendar icon

14. Icon Design Tutorial: Drawing A Pencil Icon

Icon Design Tutorial: Drawing A Pencil Icon

15. How to Create a Basic House Icon in Photoshop

How to Create a Basic House Icon in Photoshop

16. Create an envelpe icon with a satin feel

Create an envelpe icon with a satin feel

17. PC Mouse Tutorial

PC Mouse Tutorial

18. Create A Briefcase Icon

Create A Briefcase Icon

19. How to Create a Golden, Vector Compass in Illustrator

How to Create a Golden, Vector Compass in Illustrator

20. How to create a Television Icon

How to create a Television Icon

21. Create a glossy high tech 3D speaker icon

Create a glossy high tech 3D speaker icon

22. Create a Leather-Textured, Realistic Briefcase Icon

Create a Leather-Textured, Realistic Briefcase Icon

23. Share This Icon

Share This Icon

24. Create a Vintage TV Set Icon in Illustrator

Create a Vintage TV Set Icon in Illustrator

25. How to Create a Vector Sketchbook

How to Create a Vector Sketchbook

26. Wii Mote Controller Tutorial

Wii Mote Controller Tutorial

27. How to Design a Set of Multicolored Buddy Icons

How to Design a Set of Multicolored Buddy Icons

28. Illustrating a Business Briefcase in Windows 7 Style

Illustrating a Business Briefcase in Windows 7 Style

28. Make a 3D Pencil and Paper Icon in Photoshop

Make a 3D Pencil and Paper Icon in Photoshop

30. How to Create a Juicy RSS Feed Icon

How to Create a Juicy RSS Feed Icon

31. Monitor Icon Design

Monitor Icon Design

32. How To Create An Academy Icon From Simple Shapes

How To Create An Academy Icon From Simple Shapes

33. Create A Stylish And Sleek Play-Station Portable Icon

Create A Stylish And Sleek Play-Station Portable Icon

34. Photoshop Scissor Icon

Photoshop Scissor Icon

35. LG LCD Monitor Icon

LG LCD Monitor Icon

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *