۳۰ آموزش افکت تکست در فوتوشاپ

درست کردن اشکال و اثار هنری با نوشته ها در فوتوشاپ یکی از کار های جذاب و زیباست.در ادامه ی مطلب تعدادی از آموزش ها و تکنیک های درست کردن اشکال و افکت ها را با متن خواهید دید… .

1. How to Create Eroded Metal Text with Photoshop

How to Create Eroded Metal Text with Photoshop

2. Create a Steam Powered Typographic Treatment

Create a Steam Powered Typographic Treatment

3. Typography Wallpaper in Photoshop

Typography Wallpaper in Photoshop

4. How to Create Explosive Typographic Effects in Cinema 4D

How to Create Explosive Typographic Effects in Cinema 4D

5. How to make a Typographic, Retro, Space Face

How to make a Typographic, Retro, Space Face

6. Create Smokey Typography in 12 Steps

Create Smokey Typography in 12 Steps

7. Super Cool Frilly Bits Typography

Super Cool Frilly Bits Typography

8. Text in stitches

Text in stitches

9. Shiny Calligraphy Text Effect in Photoshop

Shiny Calligraphy Text Effect in Photoshop

10. Add Fantastic Color to 3D Text

Add Fantastic Color to 3D Text

11. Create a Simple, Professional Typographical Design

Create a Simple, Professional Typographical Design

12. Incredibly Realistic Water Text in Cinema 4D and Photoshop

Incredibly Realistic Water Text in Cinema 4D and Photoshop

13. 3D text

3D text

14. How to Design a Stunning, 3D, Sunset Type Illustration

How to Design a Stunning, 3D, Sunset Type Illustration

15. How To Create Great Typographic Wallpaper In Photoshop

How To Create Great Typographic Wallpaper In Photoshop

16. Design an Awesome Geometric Shaped Typography with Grungy Background in Photoshop

Design an Awesome Geometric Shaped Typography with Grungy Background in Photoshop

17. The new way to create 3D text

The new way to create 3D text

18. How to Create a Richly Ornate Typographic Illustration

How to Create a Richly Ornate Typographic Illustration

19. Create 3-D text with some extreme lighting

Create 3-D text with some extreme lighting

20. Design a Sin City Style Poster

Design a Sin City Style Poster

21. Design a Horror Style Text Effect with Dirt and Splatter Texture in Photoshop

Design a Horror Style Text Effect with Dirt and Splatter Texture in Photoshop

22. Grungy Rusted Carbon Fiber Text Effect

Grungy Rusted Carbon Fiber Text Effect

23. Create a Spectacular Grass Text Effect in Photoshop

Create a Spectacular Grass Text Effect in Photoshop

24. Create an Ancient Typography

Create an Ancient Typography

25. Create a Unique Burning Text Effect

Create a Unique Burning Text Effect

26. Awesome Grunge Text Effect

Awesome Grunge Text Effect

27. Dramatic Text on Fire Effect in Photoshop

Dramatic Text on Fire Effect in Photoshop

28. Recreate the ‘Bee Movie’ Text Effect

Recreate the ‘Bee Movie’ Text Effect

29. Pimp your text with photoshop

Pimp your text with photoshop

30. How To Create Amazing 3D Type

How To Create Amazing 3D Type

1 دیدگاه برای «۳۰ آموزش افکت تکست در فوتوشاپ»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *