۳۰ لوگوی زیبا و چشمگیر برای الهام گرفتن

لوگو ها نام و تصویر را به شکل نماد در می آورند و در موفقیت یک شرکت نقش بسیار مهمی را بازی می کنند.مسلما یک لوگوی زیبا و “چشمگیر”  تاثیر بیشتری را بر روی مشتری یا بیننده دارد.در ادامه تعدادی لوگوی زیبا و “چشمگیر” قرار داده شده است.امیدوارم از این لوگو ها خوشتان بیاید…

1. SOS
SOS
Infinite Monkey Press
Ripe films
Gummy calcium cows
Giggling grizzly
The Legion of Xtraordinary Athletes
7. Luxus
Luxus
Bittone
Rockit Nightclub
Foto Skrydis
Dumb Reviews
12. Chopeh
Chopeh
13. Dog paw
Dog paw
Mais uma vez
Chameleon chili sauce
Michael Spitz
CardRabbit
Wild Soul
Trapped in the Cellar
Riverwalk
21. Vitanor
Vitanor
22. Meteor
Meteor
Silent Monkey
24. Puorco
Puorco
25. Wiwo
Wiwo
4th Street Promenade
Glocalis
28. Draft
Draft
Two Twisted Sistahs
Pellitteri Waste Systems

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *