بایگانی برچسب: s

سوگواری برای درگذشت استیو جابز به سبک اصفهانی

من همه جور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت استیو جابز دیده بودم به جز این یکی که شخصی بیاید برای او اعلامیه ترحیم چاپ کند! خودتان ببینید:

ادامه خواندن سوگواری برای درگذشت استیو جابز به سبک اصفهانی