حروف فارسی در فوتوشاپ CC جدا می‌شود؟ این راهنما را بخوانید

ادوبی در نسخه‌ی آخر فوتوشاپ ، در یک حرکت خوب ، پشتیبانی از زبان‌‌‌‌های خاور‌میانه‌ای را در نسخه‌ی اصلی فوتوشاپ ادغام کرد. یعنی ما نباید منتظر فوتوشاپ نسخه‌ی خاورمیانه باشیم که معمولا چند ماه پس از نسخه‌ی اصلی آن به بازار می‌آمد باشیم.

tar-wrong ادامه خواندن حروف فارسی در فوتوشاپ CC جدا می‌شود؟ این راهنما را بخوانید