به روایت تصویر: مقایسه لندن ۱۹۲۷ و ۲۰۱۳

در سال 1927 کارگردانی به نام Claude Friese-Greene برای تفریح از بعضی قسمت‌های خاص شهر لندن تصویر برداری میکنه. سال‌ها بعد شخص دیگری به نام Simon Smith از تمام مناظر تصویر برداری شده دوباره فیلم می‌گیره تا آن‌ها را با سال 1927 مقایسه بکنه. ما حصل کار تصاویر زیر هستن که سیر تحول بین این سال‌ها رو خیلی زیبا به تصویر کشیدن:

ادامه خواندن به روایت تصویر: مقایسه لندن ۱۹۲۷ و ۲۰۱۳