شکست های معروف

به سوی موفقیت“هر شکست آغاز یک موفقیت تازه است.”  احتمالا تا به حال ،  بار‌ها این جمله را شنیده اید. براستی که این حرف صحت دارد. اگر به زندگی افراد موفق در دنیا نگاهی بیندازید به این نتیجه خواهید رسید. اکثر این افراد ، موفقیت خود را پس از یک شکست  در زندگیشان بدست آورده اند. حتما شما هم تا به حال به موفقیت‌هایی رسیده اید که منشا آن ها یک شکست بوده است.  اما اگر هنوز این اصل را به خوبی باور نکرده اید به چند نمونه ی زیر نگاهی بیندازید. مطمئنا نظرتان عوض خواهد شد…

ادامه خواندن شکست های معروف