سایت‌هایی که فکر شما را می خوانند!

آکیناتوردر بیشتر کار ها انسان ها از کامپیوتر ها سر هستند اما درست است که کامپیوتر ها موجودات خِنگی هستند و به سختی انجام دادن  یک کار را به آن ها می توان فهماند اما وقتی کاری را یاد بگیرند دیگر هیچ انسانی به پای آن ها نمی رسد(مثل بازی شطرنج). حالا این چه ربطی به این مطلب دارد؟ خوب در این جا می خواهم دو سایت را به شما معرفی کنم که می توانند در جایگاه پرسش گر در بازی بیست سوالی قرار بگیرند و با پرسیدن سوالاتی از شما چیزی ;i  در فکرتان انتخاب کرده اید را حدس بزنند (حتی از یک انسان هم  بهتر.)

 

 

ادامه خواندن سایت‌هایی که فکر شما را می خوانند!